ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 


วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.15 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยได้น้อมนำพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษา จำนวน 110 ต้น ณ บ่อบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพืชน้ำ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน ห้องน้ำ และล้างภาชนะ จาน ชาม ช้อน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ อธิบดี สถ. ได้มอบต้นพุทธรักษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูก ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันทิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระเทพวชิรสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา รวมทั้งปลูกต้นพุทธรักษา และทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ รวมทั้ง ล้างทำความสะอาดภาชนะของพระสงฆ์ จนเสร็จสิ้นกิจกรรม ครั้งที่ 91/2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 382