ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลศาลายา เทศบาลตำบลคลองโยง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ได้น้อมนำพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน รวมทั้ง ยังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว มะกรูด มะนาว จำนวน 100 ต้น ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม ครั้งที่ 95/2565 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 118