วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  1 เมษายน 2566
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.