สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC086445     yes 8
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086444     no 3 สน.คท.
CC086443     yes 5
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086442     yes 7
 • กค.
 • 02/12/2565
กค.
CC086441     no 8 สน.บถ.
CC086440     no 12 สน.คท.
CC086439     no 5 สน.คท.
CC086438     yes 23
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086437     yes 31
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086436     no 16 สน.บถ.
CC086435     no 12 กศ.
CC086434     no 7 สน.คท.
CC086433     no 15 สน.คท.
CC086432     no 28 สน.คท.
CC086431     yes 45
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086430     yes 28
 • กค.
 • 01/12/2565
กค.
CC086429     yes 23
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086428     no 20 สน.คท.
CC086427     no 8 สน.คท.
CC086426     no 12 สน.คท.
CC086425     no 12 สน.คท.
CC086424     yes 27
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086423     yes 44
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086422     yes 15
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086421     yes 23
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086420     no 22 กพส.
CC086419     no 11 กพส.
CC086418     no 11 กพส.
CC086417     yes 37
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086416     yes 19
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086415     yes 22
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086414     yes 42
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086413     yes 22
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086412     no 24 สน.คท.
CC086411     yes 40
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086410     yes 44
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086409     no 21 สน.คท.
CC086408     no 19 สน.คท.
CC086407     yes 30
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086406     yes 43
 • สน.บถ.
 • 01/12/2565
สน.บถ.
CC086405     yes 36
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086404     yes 46
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086403     yes 26
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086402     yes 56
 • สน.กบท.
 • 01/12/2565
สน.กบท.
CC086401     yes 37
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086400     yes 64
 • กม.
 • 30/11/2565
กม.
CC086399     yes 51
 • กค.
 • 30/11/2565
กค.
CC086398     yes 46
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086397     yes 34
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086395     yes 48
 • กค.
 • 30/11/2565
กค.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 72588 next last
 • 4,641,811
 • 54