สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC087871     no 3 สน.บถ.
CC087869     no 4 กต.
CC087868     no 12 กม.
CC087867     no 18 สน.บถ.
CC087862     no 18 สน.บถ.
CC087861     yes 18
 • สบ.พถ.
 • 31/03/2566
สบ.พถ.
CC087848     no 15 สน.บถ.
CC087847     yes 24
 • สน.คท.
 • 31/03/2566
สน.คท.
CC087846     yes 25
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087845     yes 35
 • สน.คท.
 • 31/03/2566
สน.คท.
CC087844     yes 45
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087843     yes 33
 • สน.คท.
 • 31/03/2566
สน.คท.
CC087842     yes 29
 • กศ.
 • 30/03/2566
กศ.
CC087841     yes 52
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087840     yes 48
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087839     yes 36
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087838     yes 43
 • กค.
 • 30/03/2566
กค.
CC087837     yes 42
 • กพส.
 • 30/03/2566
กพส.
CC087836     yes 40
 • สน.บถ.
 • 30/03/2566
สน.บถ.
CC087835     yes 20
 • สน.บถ.
 • 30/03/2566
สน.บถ.
CC087834     yes 17
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087833     yes 33
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087832     yes 40
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087831     yes 20
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087830     yes 39
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087829     yes 38
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087828     yes 44
 • กม.
 • 30/03/2566
กม.
CC087827     yes 36
 • สน.บถ.
 • 31/03/2566
สน.บถ.
CC087826     yes 33
 • สน.คท.
 • 30/03/2566
สน.คท.
CC087825     yes 27
 • สน.คท.
 • 31/03/2566
สน.คท.
CC087824     yes 63
 • กม.
 • 29/03/2566
กม.
CC087823     yes 54
 • สน.บถ.
 • 30/03/2566
สน.บถ.
CC087822     yes 60
 • สน.คท.
 • 29/03/2566
สน.คท.
CC087821     yes 81
 • กค.
 • 28/03/2566
กค.
CC087820     yes 27
 • ศส.
 • 30/03/2566
ศส.
CC087819     yes 47
 • สน.คท.
 • 29/03/2566
สน.คท.
CC087818     yes 61
 • สน.คท.
 • 28/03/2566
สน.คท.
CC087817     yes 86
 • สน.คท.
 • 28/03/2566
สน.คท.
CC087816     yes 60
 • สน.คท.
 • 29/03/2566
สน.คท.
CC087815     yes 103
 • กม.
 • 28/03/2566
กม.
CC087814     yes 36
 • สน.บถ.
 • 29/03/2566
สน.บถ.
CC087813     yes 48
 • กค.
 • 28/03/2566
กค.
CC087812     yes 72
 • สน.คท.
 • 27/03/2566
สน.คท.
CC087811     yes 85
 • กม.
 • 27/03/2566
กม.
CC087810     yes 34
 • สน.บถ.
 • 29/03/2566
สน.บถ.
CC087809     yes 75
 • สน.คท.
 • 27/03/2566
สน.คท.
CC087808     yes 46
 • กม.
 • 27/03/2566
กม.
CC087807     yes 68
 • สน.คท.
 • 29/03/2566
สน.คท.
CC087806     yes 63
 • สน.บถ.
 • 28/03/2566
สน.บถ.
CC087805     yes 53
 • สน.คท.
 • 27/03/2566
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 73755 next last
 • 4,690,812
 • 119