สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC084893     no 1 สน.คท.
CC084892     no 1 กยผ.
CC084891     no 1 กยผ.
CC084890     no 4 กยผ.
CC084889     yes 15
 • กค.
 • 17/08/2565
กค.
CC084888     no 9 กศ.
CC084887     no 6 กศ.
CC084886     no 5 กศ.
CC084885     no 16 กจ.
CC084884     yes 8
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084883     no 7 สน.คท.
CC084882     no 15 สน.คท.
CC084881     no 15 กพส.
CC084880     no 14 กพส.
CC084879     no 12 สน.คท.
CC084878     no 20 กพส.
CC084877     yes 36
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084876     no 13 สน.คท.
CC084875     no 11 สน.คท.
CC084874     no 12 กพส.
CC084873     no 11 สน.คท.
CC084872     yes 48
 • กม.
 • 17/08/2565
กม.
CC084871     yes 29
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084870     no 13 สน.คท.
CC084869     no 16 สน.คท.
CC084868     yes 51
 • สน.บถ.
 • 17/08/2565
สน.บถ.
CC084867     yes 16
 • สน.บถ.
 • 17/08/2565
สน.บถ.
CC084866     yes 10
 • สน.บถ.
 • 17/08/2565
สน.บถ.
CC084865     yes 15
 • สน.บถ.
 • 17/08/2565
สน.บถ.
CC084864     yes 42
 • กม.
 • 17/08/2565
กม.
CC084863     yes 38
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084862     yes 38
 • กม.
 • 17/08/2565
กม.
CC084861     no 12 สน.คท.
CC084860     yes 37
 • สน.บถ.
 • 17/08/2565
สน.บถ.
CC084859     yes 52
 • กค.
 • 16/08/2565
กค.
CC084858     no 32 สน.บถ.
CC084857     yes 48
 • กสธ.
 • 16/08/2565
กสธ.
CC084856    
 • ค่าk
 • ถามโดย อุษณีย์มากหนู [ วันที่ 16/08/2565 ]
no 18 สน.คท.
CC084855     yes 24
 • กม.
 • 17/08/2565
กม.
CC084854     yes 30
 • กม.
 • 16/08/2565
กม.
CC084853     yes 28
 • กค.
 • 16/08/2565
กค.
CC084852     yes 57
 • กพส.
 • 16/08/2565
กพส.
CC084851     yes 41
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084850     no 16 สน.บถ.
CC084849     yes 23
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084848     yes 68
 • กม.
 • 16/08/2565
กม.
CC084847     yes 12
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084846     yes 52
 • สน.คท.
 • 16/08/2565
สน.คท.
CC084845     yes 16
 • สน.คท.
 • 17/08/2565
สน.คท.
CC084844     yes 25
 • กพส.
 • 17/08/2565
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 71201 next last
 • 4,593,535
 • 514