ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 21 โครงการ   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 10 โครงการ   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 โครงการ   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ   
17/08/2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
17/08/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 8 [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
17/08/2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงคอสะพานพระพิมลราชาฝั่งทิศเหนือถึงสุดเขตเทศบาลเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลเมืองบางบัวทอง]   
16/08/2565
file1 file2
ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงคอสะพานพระพิมลราชาฝั่งทิศเหนือถึงสุดเขตเทศบาลเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลเมืองบางบัวทอง]   
16/08/2565
file1 file2
ประกาศ อบต.ต้า เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย]   
16/08/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,337,458
  • 504