ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
02/12/2565
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
02/12/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
02/12/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
02/12/2565
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
02/12/2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายเรียบคันคลอง ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย]   
28/12/2565
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.122-006 [องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล]   
02/12/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/12/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
01/12/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปีงบ2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านตาโกน -บ้านเค็ง [องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ]   
01/12/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,386,137
  • 90