ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566   
31/03/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
31/03/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
31/03/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)   
31/03/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)   
31/03/2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ.25-022 สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะใหญ่ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล [องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย]   
31/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกกเต็น ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
31/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกกเต็น ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
31/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กกเต็น (บริเวณอาคาร 3 ถึงถนนคอนกรีตหลังโรงอาคารโรงเรียนวัดกกเต็น) ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
31/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กกเต็น (บริเวณอาคาร 3 ถึงถนนคอนกรีตหลังโรงอาคารโรงเรียนวัดกกเต็น) ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
31/03/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(กรมฯ))

More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14/12/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
16/11/2565
  • 10,434,693
  • 120