ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.   
28/11/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2565   
08/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565   
02/11/2565
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องมือการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
20/10/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565   
28/09/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   
02/12/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ   
01/12/2565
file1
งบการเงินประจำปี 65 (อบต.เก่าขาม)   
30/11/2565
file1
งบการเงินประจำปี 65 (อบต.เก่าขาม)   
30/11/2565
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง การเปิดเผยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   
29/11/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,386,143
  • 96