ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
24/03/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน (วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน)   
21/03/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566   
15/03/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566   
08/02/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2565   
10/01/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำปี 2565 ทต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี   
30/03/2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   
30/03/2566
ประกาศรายงานการเงินประจำปี2565 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา)   
28/03/2566
ประชาสัมพันธ์   
27/03/2566
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์   
27/03/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,434,703
  • 130