ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของกิจกรรม (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมการสอบสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ​ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาสจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 9/2565
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด กาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ครั้งที่ 9 / 2565
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 9/2565
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต.จังหวัดกระบี่) ครั้งที่ 9/2565
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำพะยา รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะของ อปท.จ.ยะลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กันยายน 2565
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาสจัดประชุมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565
ภาพกิจกรรม สถจ.อุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี
ภาพกิจกรรม สถจ พะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว สืบทอดพระพุทธศาสนา (ตักบาตรวันพุธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ฯ

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 212,364
  • 2