ข่าวกิจกรรมสถจ.บุรีรัมย์ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วันที่ 3)
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางชุติมา สุธีระกูล ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย และนางธมนวรรณ เฮงวาณิชย์ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายเจตนิพัทธ์ ยอดเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางบังอร เจือจันทร์ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป และนางกุสุมาศ หมีทอง นสถ.ชก. ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม 19