ข่าวกิจกรรมทถจ.กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สถจ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานฯ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

จำนวนผู้เข้าชม 19