ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ แด่พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดสตูล ณ วัดชนาธิปเฉลิม โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ข้าราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 24