ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  DCIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์ สถ.
  AnyDesk for Windows v6.1.0
  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) ศส.
  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
  เทคโนโลยีดิจิทัลของ สถ.(Digital DLA)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  32928
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
ขอข้อมูลเรื่อง (นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยด้วยแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล)    8 กันยายน 2565
ขอเข้าดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2    7 กันยายน 2565
การเข้าดำเนินการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและตรวจสอบไวรัสในคอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด    30 สิงหาคม 2565
ขออนุญาตเข้าดำเนินการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) เครื่องคอมพิวเตอร์    30 สิงหาคม 2565
การฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    25 สิงหาคม 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8