กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 12504
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565  
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

(21 กันยายน 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2565 "ต้นบุนนาค"  
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ 2565 "ต้นบุนนาค" ณ ลานสวนหย่อมใกล้พระที่นั่งนงคราญ

(20 พฤษภาคม 2565)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    24 สิงหาคม 2565
การจัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศแสดงผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานจังหวัดสะอาดในรูปแบบบูทนิทรรศการ    24 สิงหาคม 2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย    4 สิงหาคม 2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค    5 กรกฎาคม 2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"    5 กรกฎาคม 2565
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8