สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ส่งรายงานข้าราชการ พนง.ให้ ก.จ.(ก่อน 12.00 น.) เริ่มศุกร์ที่ 3 เม.ย.63
  การจัดการความรู้ (KM)
  การบันทึกลงเวลา CHECK OUT : เวลา16.30 น. (WORK FROM HOME : COVID - 19)
  Anewer Box รวมข้อหารือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
  แบบ กง.บศ.1/1.65
  แบบสอบถาม ร่างพ.ร.บ.บุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
  Facebook กง.บศ. (สังกัด สน.บถ.)
  แบบ ศพด.1/64
  แบบ ศพด.4/64
  ข้อมูลบุคลากรของ อปท.
  แบบ ศพด. 1/65
  แบบ ศพด. 2/65
  แบบ ศพด. 3/65
  แบบ ศพด. 4/65
  BLP Channel
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  173120
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.บถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561    1 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    1 กุมภาพันธ์ 2564
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    1 กุมภาพันธ์ 2564
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    1 กุมภาพันธ์ 2564
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    1 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8