กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น
  แผนการตรวจราชการประจำเดือน
  สถิติหน่วยรับตรวจราชการ
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  คลังความรู้ กปต.สถ.
  แบบรายงาน Google Form
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รายงานผลการตรวจราชการ
  คำสั่งการมอบหมายงาน
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  32877
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566    28 พฤศจิกายน 2565
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ    30 พฤศจิกายน 2563
ร่างรายละเอียดตัวชี้วัดท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566    7 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    12 พฤษภาคม 2565
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตัวชี้วัดที่ 2)    22 เมษายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8