เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047538 กรณีเทศบาลมีความประสงค์จัดจ้างทำชั้นเก็บเอกสารจะต้องตั้งงบประมาณในงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ใช่หรือไม่คะ โดย หนึ่งหทัย จิตต์สมพงศ์ 01/12/2565 16:07 0/9 ลบ
WB047537 ผู้เสนอราคาใช้แคสเชียร์เช็คเป็นหลักประกันการเสนอราคา โดย วัชรินทร์ นิยมแก้ว 28/11/2565 11:02 0/21 ลบ
WB047536 คำสั่งทางปกครองกระทำโดยเจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้ โดย นายยงยุทธ ไชยบำรุง 16/11/2565 15:08 0/29 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน ธันวาคม

WB047538 กรณีเทศบาลมีความประสงค์จัดจ้างทำชั้นเก็บเอกสารจะต้องตั้งงบประมาณในงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ใช่หรือไม่คะ โดย หนึ่งหทัย จิตต์สมพงศ์ 01/12/2565 16:07 0/9 ลบ

หัวข้อ

WB047538 กรณีเทศบาลมีความประสงค์จัดจ้างทำชั้นเก็บเอกสารจะต้องตั้งงบประมาณในงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ใช่หรือไม่คะ โดย หนึ่งหทัย จิตต์สมพงศ์ 01/12/2565 16:07 0/9 ลบ
WB047537 ผู้เสนอราคาใช้แคสเชียร์เช็คเป็นหลักประกันการเสนอราคา โดย วัชรินทร์ นิยมแก้ว 28/11/2565 11:02 0/21 ลบ
WB047536 คำสั่งทางปกครองกระทำโดยเจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้ โดย นายยงยุทธ ไชยบำรุง 16/11/2565 15:08 0/29 ลบ
WB047535 การลงบัญชีสินทรัพย์ โดย วัชรพล สาตรพันธุ์ 16/11/2565 10:08 0/26 ลบ
WB047534 ขอหารือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำเพื่อการเกษตร โดย ธัญญรัศม์ จันทร 15/11/2565 11:19 0/23 ลบ
WB047533 กู้เงินมาสร้างบ้านบนที่ดินตนเองจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ โดย มัณฑการ เลิศลำหวาน 15/11/2565 06:00 0/51 ลบ
WB047532 การเบิกเงินนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง โดย ทับทิม ทองงาม 11/11/2565 11:31 0/45 ลบ
WB047531 การเรียกเงินคืนผู้ป่วยเอดส์ โดย อรรถกร ขวัญช่วย 09/11/2565 14:34 0/24 ลบ
WB047530 พนักงานส่วนตำบลถูกศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้อง โดย วรรวิชณี อสิพงษ์ 07/11/2565 09:58 0/43 ลบ
WB047527 สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย แสงเดือน ศนีบุตร 02/11/2565 13:28 0/43 ลบ
WB047526 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดย ปริศนา ประชานันท์ 01/11/2565 19:58 2/67 ลบ
WB047525 การได้เงินประจำตำแหน่งของนิติกรต่อไป ตามประกาศฯ ฉบับที่ 17 โดย เอกนันท์ กอสัมพันธ์ 27/10/2565 15:12 0/39 ลบ
WB047524 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของกบกระโดด โดย สิริรัตน์ เพ็ชรพูล 21/10/2565 16:13 0/78 ลบ
WB047523 ราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง มีอายุกี่วัน โดย วัชราภรณ์ มณีไชย 21/10/2565 11:24 0/45 ลบ
WB047522 สอบถามเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน กรณี ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน โดย ขิมไหม อินทกูล 07/10/2565 15:09 0/67 ลบ
WB047521 เทศบาลกำหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบาได้หรือไม่ โดย ชุมพล แก้วโรย 05/10/2565 14:46 0/33 ลบ
WB047520 หารือการจัดซื้อจัดจ้างกับกองทุนพัฒนาไฟฟฟ้า โดย ศิริพร ชูรักษ์ 03/10/2565 15:39 0/25 ลบ
WB047519 การขอยกเว้นค่าปรับและเงินเพิ่ม กรณ๊ผู้ชำระภาษีจ่ายผิด อบต โดย ศิริพร ชูรักษ์ 03/10/2565 14:24 0/14 ลบ
WB047518 ติดต่อผู้รับจ้างให้มารับเช็คไม​่ได้ โดย สุกัญญา หอมพันธุ์ 26/09/2565 16:43 0/26 ลบ
WB047517 สัญญากู้เงินกับธนาคาร เพื่อซื้อที่ดินและปลูกบ้านคราวเดียวกัน ธนาคารทำเป็น 2 สัญญา สามารถนำใบเสร็จทั้ง 2 สัญญา มาเบิกสิทธิค่าเช่าบ้านได้ทั้ง2ใบเสร็จหรือไม่ โดย pirunrit khongprab 23/09/2565 10:50 0/59 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13127 next last
  • 10,386,151
  • 104